Latest Past Events

बहार फाउंडेशन आणि बानाई नागपूर चे सिकलसेल निदान शिबीर

बहार फाउंडेशन आणि बानाई नागपूर चे सिकलसेल निदान शिबीर .............. 🩸💉🩸स्मृतिशेष. इंजी. राजीव मून स्मृती रक्तदान शिबीर ......! 💉🩸💉🩸🧪🩸💊🩸🔬🩸💉🩸🩸🩸 दिनांक 25 जून २०२३ वेळ:स.९.०० ते दू. १.०० स्थळ : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, (बानाई सभागृह) , उरुवेला काॅलनी वर्धा रोड नागपूर. 🧪💊🔬💉🩸 सिकलसेल - एक वेदनादायक आजार - उच्चभ्रू वर्गाकडे याने केली डोळेझाक तर […]

अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रवेश-प्रक्रिया मार्गदर्शन शिबीर

बानाई चे IIT - NIT & STATE अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रवेश-प्रक्रिया मार्गदर्शन शिबीर.... ... .! 🏚️स्थळ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उरुवेला काॅलनी वर्धा रोड नागपूर (बानाई हाॅल) 📆 दि. २४/०६/२०२३ शनिवार, ⏲️वेळ: सायं. ५.३० वाजता

MEDICAL Admission Guidance Program

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया विषयक मार्गदर्शन शिबीर दि. 11/06/2023 रवीवार वेळ : सायं 6.00 वाजता स्थळ : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, उरुवेला काॅलनी, वर्धा रोड नागपूर बर्याच विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय परिक्षेत " नीट " प्रावीण्य प्राप्त केल्यावरही क्षुल्लक चुकांमुळे मनाजोग्या नीट महाविद्यालयात प्रवेश मिळवीणे दुरापास्त होउन बसते. अशा वेळी प्रवेश प्रक्रिया विषयक ज्ञान निष्णात मंडळी कडून […]